Công trình điện năng lượng mặt trời tại Bùi Huy Bích – Hoàng Mai – Hà Nội

THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Ngày hoàn thành

    21/12/2016

  • Danh mục

    NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Chia sẻ: