Phần mềm quản lý và điều khiển thiết bị điện thông minh VSHOME hệ có dây cao cấp cho thiết bị chạy hệ điều hành Android.

Phần mềm quản lý và điều khiển thiết bị điện thông minh VSHOME hệ có dây cao cấp cho thiết bị chạy hệ điều hành iOS.