Công trình điện năng lượng mặt trời tại trung tâm HICA – Hà Đông, Hà Nội

THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Ngày hoàn thành

    09/04/2017

  • Danh mục

    NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Chia sẻ: