Công trình điện mặt trời tại Mỹ Hào, Hưng Yên

THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Ngày hoàn thành

    17/02/2017

  • Danh mục

    NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Chia sẻ: